Administratorem danych osobowych jest:

Niebieska Sukienka Ewelina Kubiak

ul. Piłsudskiego 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki,

NIP 9471820227, Regon 382014776

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

Dane przetwarzamy za Jego zgodą , wyrażoną w chwili rejestracji w Sklepie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.

Kontakt w sprawie danych osobowych: e-mail: butik@niebieskasukienkabutik.pl , telefonicznie: 506 047 766 , listownie : ul. Piłsudskiego 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki

Przetwarzamy następujące dane : imię , nazwisko , adres, numer telefonu, adres e-mail w celu zawarcia i wykonania umowy. Rachunek bankowy w przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji. Opcjonalnie NIP w przypadku zażądania wystawienia faktury ( dotyczy przedsiębiorcy )

W każdym czasie Kupujący ma prawo do zażądania usunięcia swoich danych bez podawania przyczyny, żądania przeniesienia oraz ich poprawienia. Nigdy nie przekazujemy danych Kupujących, nie sprzedajemy ich, nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych.

Dane przykazywane podmiotom zewnętrznym: operatorowi płatności on-line firma, operatorowi usług kurierskich oraz Poczcie Polskiej, są używane tylko do świadczenia naszych usług .